Meet the Team

Evenementen organiseren, ledenvergaderingen, viskopersoverleg, scholing en onderwijs, zetelen in organisaties en adviesraden – een beroepsorganisatie vraagt veel inzet van de leden.